Nieuws

HGJV-bibliotheek

De zomervakantie is weer voorbij, de komende twee weken is er nog zitting op de maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur.

Daarna gaan we i.v.m. het winterseizoen weer over op de vrijdagavonden.

Iedereen is van harte welkom, contributie bedraagt €3 voor de jeugd, €12,50 voor volwassenen, leden van het HGJV mogen gratis lid worden.

Verzoek om u te houden aan de algemene corona-regels: anderhalve meter afstand, handen desinfecteren, thuisblijven bij klachten e.d., volg verder de aanwijzingen in het gebouw.

U kunt ons vinden op de eerste verdieping van het Anker, ingang aan de Voorstraat.

Data van de eerstvolgende zittingen zijn:

maandagavond 13 september

maandagavond 20 september,

vrijdagavond 1 oktober

vrijdagavond 8 oktober 

enz.