Nieuws

Update bestuur!

Namens het bestuur wensen we iedereen een Gezegend 2022 toe.

We hebben vanavond overleg gehad over de weken na de kerstvakantie.

De huidige maatregelen zijn nog tot D.V. 14 januari van kracht, daarna blijft het verloop onzeker.

Op basis hiervan kunnen we geen prognose geven wanneer we weer met de clubs/jeugdwerk kunnen en mogen starten.

D.V. 19  januari hebben we een bestuursvergadering en zullen we opnieuw de situatie beoordelen en jullie op de hoogte brengen.

Dit besluit zal ook meegedeeld worden via de website en kerkbodes.