Elim

 

Elim 1 is de naam van de club voor kinderen en jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Iedere vrijdagavond van 19.00 t/m 20.30 uur wordt deze club gehouden in ‘t Anker.

We beginnen de avond met zingen en gebed, waarbij we zoveel mogelijk visualiseren.

We vertellen met behulp van beeldmateriaal op een eenvoudige wijze het bijbelverhaal. Daarna wordt er weer gezongen. Als dit klaar is drinken we limonade met iets lekkers erbij.

Het tweede gedeelte gaan we iets leuks knutselen, of andere activiteiten zoals een speurtocht of spel- avond.

We kijken specifiek naar de mogelijkheden van het kind en wat aansluit bij het niveau van het kind.

We hebben inmiddels heel wat spelmateriaal (al dan niet aangepast) tot onze beschikking.

Onze clubleiding heeft ervaring met de doelgroep. We zijn iedere clubavond met minimaal 9 personen zodat we waar nodig de kinderen 1 op 1 kunnen begeleiden.

 

Elim 2 is de club voor de oudere jeugd met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. We werken op dezelfde manier als op Elim 1.Op Elim 2 zijn de deelnemers wat zelfstandiger en is de directe begeleiding minder intensief.

Het accent van het tweede gedeelte ligt vooral op het samenzijn, een bakje doen en een spelletje spelen.

Op Elim 2 zijn altijd 2 personen als begeleiding en in geval van het maken van een werk- je of knutsel komen er extra mensen bij.

Het clubseizoen loopt zoals bij alle clubs van september t/m april, en gaan wij ook mee met het dagje uit. In de zomervakantie organiseren we een kampweek.

We hopen ook dit jaar weer oude en nieuwe clubleden te verwelkomen, zodat ook kinderen met een be- perking mogen weten dat voor hen plaats is in de gemeente.

Namens de leiding,

Liezeth, Dieuwe, José, Jacqueline, Willem, Jan, Janneke, Lieke, Ida, Elly, Margreet, Elise, Areen en Annemarie.