Nieuws

Afsluiten seizoen 2021

Naar aanleiding van de nog geldende maatregelen hebben we als bestuur besloten om dit lopende seizoen geen binnen activiteiten meer te starten. Normaliter stopt het clubseizoen rond de 1e week van april.

Wel hebben we de leiding van de clubs gevraagd om in april zo mogelijk nog een buitenactiviteit te organiseren of een activiteit ter afsluiting om zo de kinderen nog te ontmoeten en het seizoen af te sluiten. Hiervoor krijgt u bericht van de leiding van de club. We vinden het jammer dat er momenteel niet méér mogelijk is maar we zijn als HGJV dankbaar dat we in de periode voor de kerst toch veel mooie avonden hebben kunnen houden waarin we het Evangelie mochten vertellen.

 

Uitgaansdag

 

Over het wel of niet doorgaan van het dagje uit nemen we in de week na de meivakantie een beslissing. We zullen dat middels de kerkbode en website bekend maken.

 

Kampen

 

U begrijpt dat we ook voor de kampen nog geen uitsluitsel kunnen geven. De tijd is onzeker maar wanneer er mogelijkheden zijn zullen we die ook aangrijpen. Zodra er meer bekend is laten we het u weten.

 

Het bestuur