Info Leiding

Woe. 12-09-2018

Jaarboekje 2018-2019
Jaarboekje 2018 -2019 in PDF. staat achter Login

Di. 29-01-2019

Leiders- en leidstersvergadering
Leiders- en leidstersvergadering

Alvast een hartelijke uitnodiging voor onze eerstvolgende leidingvergadering.

Deze staat gepland voor D.V. dinsdag 29 januari 2019 in de Ichthuskerk.


Do. 31-01-2019

Nieuwsbrief van HGJB
Nieuwsbrief achter login

Di. 19-02-2019

Uitnodiging Meet Up
uitnodiging achter Login

Do. 28-03-2019

Basiscursus Jeugdpastoraat HGJB
Beste mensen,

Op 28 maart, 3 april en 10 april wordt de Basiscursus Jeugdpastoraat gegeven in Ommen.

Deze cursus is:

Voor wie jongeren wil helpen in hun vragen en zorgen.

Voor wie ernaar verlangt om hen verder te kunnen helpen in hun geloofsontwikkeling.

Voor wie jongeren ziet worstelen met eenzaamheid, rouw of andere gebroken bagage en in beweging komt.

Meer informatie vindt u hier, ook kunt u zich hier direct aanmelden.

Aanmelden kan tot uiterlijk 14 maart.

Zijn er nog vragen of opmerkingen? Neem gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,

Alberdien Moll