In Veilige handen

In Veilige Handen 

 

In Veilige Handen is de landelijke campagne over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen of verstandelijk beperkten in het vrijwilligerswerk. 

Omdat het HGJV een grote vrijwilligersorganisatie is waar veel kinderen en jongeren komen, vindt het bestuur het belangrijk hieraan deel te nemen. 

Daarom zijn er heldere omgangsregels opgesteld, die sinds september 2016 van kracht zijn: De gedragscode (protocol) voor de HGJV leiding. 

U kunt deze nalezen op de website. Vanaf het seizoen 2016/2017 ondertekent iedere leidinggevende van het HGJV deze gedragscode, en levert een Verklaring Omtrent Gedrag in. 

Het bestuur streeft er naar dit onderwerp regelmatig op de agenda te zetten. 

Verder zijn er 2 vertrouwenspersonen aangesteld die u een luisterend oor kunnen bieden rondom deze problematiek en u eventueel verder kunnen helpen bij verdachte situaties.

 

Het gaat om de volgende personen:

 

Dhr. A.J. Kunz, Graslelie 79, Katwijk, tel.nr. 0718887307, mailadres: ajkunz@casema.nl

 

Mw. H. den Ouden, Boulevard 103, 0713030006, mailadres:  pdenouden@kliksafe.nl

 

 

Meer informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren of verstandelijk beperkten is te vinden op 

www.inveiligehanden.nl of www.vooreenveiligthuis.nl.