Facebook    Banster    Instagram

Geloofsopvoeding

 

 

Op onze clubs van het HGJV bieden we kinderen geloofsopvoeding. Samen met leeftijdsgenoten rondom een geopende bijbel worden er iedere week door de clubleiding  Bijbelverhalen verteld.  De kinderen over Gods liefde te vertellen en tot Jezus te brengen, omdat de Heere God ons vraagt dat doen we vanuit ons hart. Jezus zegt in Markus 10 vers 13 Laat de kinderen bij Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God. Zo dragen wij onze liefde tot de Heere God en onze naasten uit.

Iedere week worden er Bijbelverhalen verteld naar aanleiding van een thema. Bijvoorbeeld: Feesten in de Bijbel of een volle druiventros. In het laatst genoemde thema  leren we de kinderen over de gaven van de Geest. We zingen bijpassende psalmen en liederen, maar kinderen mogen ook zelf liederen opgeven uit het liedboekje dat we op onze clubs gebruiken.  Door te lezen uit de bijbel en de moeilijke woorden uit te leggen maken we de kinderen wegwijs in de bijbel. Ook kunnen er bij ieder Bijbelverhaal creatieve verwerkingen worden gedaan.

Als handleiding de kinderen onder de 12 worden hiervoor de boekjes ‘bouwstof’ van het HGJB en de handreikingen van LCJ gebruikt. Voor  de tieners wordt Spirit van het HGJB gebruikt en boekjes van de JBGG.

In veilige handen

In Veilige Handen

In Veilige Handen is de landelijke campagne over het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend ge- drag bij minderjarigen of verstandelijk beperkten in het vrijwilligerswerk. Omdat het HGJV een grote vrij- willigersorganisatie is waar veel kinderen en jongeren komen, vindt het bestuur het belangrijk hieraan deel te nemen.

Daarom zijn er heldere omgangsregels opgesteld, die sinds september 2016 van kracht zijn: De gedrags- code (protocol) voor de HGJV leiding. U kunt deze nalezen op de website. Vanaf het seizoen 2016/2017 ondertekent iedere leidinggevende van het HGJV deze gedrags- code, en levert een Verklaring Omtrent Gedrag in. Het bestuur streeft er naar dit onderwerp regelmatig op de agenda te zetten.

Verder zijn er 2 vertrouwenspersonen aangesteld die u een luisterend oor kunnen bieden rondom deze problematiek en u eventueel verder kunnen helpen bij verdach- te situaties.

Het gaat om de volgende personen:
Dhr. A.J. Kunz, Graslelie 79, Katwijk,

tel.nr. 071-8887307/ 0630006318 

mailadres: ajkunz@casema.nl

Mw. H. den Ouden, Boulevard 103, 

Tel. nr. 071-3030006, 

mailadres: pdenouden@kliksafe.nl

Meer informatie over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongeren of verstandelijk beperkten is te vinden op:

www.inveiligehanden.nl of www.vooreenveiligthuis.nl.

Gedragscode