Facebook    Banster    Instagram

Geschiedenis en doelstelling

 

Het Hervormd-Gereformeerd Jeugdverband (HGJV) is opgericht in september 1952.

Het heeft als grondslag Gods Woord, opgevat naar de drie Formulieren van Enigheid (Heidelbergse Catechismus, Nederlandse Geloofsbelijdenis en Dordtse Leerregels).

Het jeugdverband heeft als doel: onder de jeugd van de Hervormde Gemeente en Hersteld Hervormde Gemeente te Katwijk aan Zee de kennis tot Gods Woord te vermeerderen en de liefde tot de kerk waartoe men behoort aan te kweken.

Vanuit dit beginsel wil het jeugdverband leiding en daadwerkelijke bijstand geven aan de jeugd bij haar ontwikkeling, ontspanning en besteding van de vrije tijd en verrichten wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De leden van het jeugdverband zijn belijdende leden (van 18 jaar en ouder) van de Hervormde Gemeente (meelevend met de modaliteit van de Gereformeerde Bond) of van de Hersteld Hervormde Gemeente, beide te Katwijk aan Zee.

Van de leden wordt verwacht dat zij grondslag en doel van het jeugdverband onderschrijven en leidinggeven aan de samenkomsten van het jeugdverband.