Facebook    Banster    Instagram

Bestuur 2022

Even voorstellen: Op de foto achterste rij, van links naar rechts:

Pieter Kuijt

Ds. D. Jongeneel

Jeanet Jonker-van Rhijn

Marjan Hoek-van de Plas

Mariet Jonker-van Duijn

Corina Imthorn-van Rijn

Leendert van de Plas

Op de voorste rij:

Willem Kuijt

Geert-Jan ten Hove

Hieronder hun persoonlijke motivatie.

Bestuur

Naam: Ds.D. Jongeneel
Functie: Voorzitter

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Veel vreugde vanwege zoveel enthousiasme van zoveel kinderen en jongeren!
 • Veel waardering voor zoveel inzet van zoveel leidinggevenden en betrokkenen!
 • Veel dankbaarheid voor Gods Woord en Zijn Gemeente!
Naam: Pieter Kuijt
Functie: Penningmeester
Commissies: Geen
Clubs: Elim, David en Timotheüs

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Een actieve vereniging waar de bijbel centraal staat, met veel enthousiaste vrijwilligers, die voor de jeugd leuke en gezellige clubavonden en activiteiten organiseert.

 

Naam: Jeanet Jonker-van Rhijn
Functie: Tweede voorzitter
Commissies: Bijbelrooster, lief en leed
Clubs: Lois, Naomi en Elisabeth

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Samen onze kinderen en jeugd vertellen over de Heere Jezus Christus
 • Samen met elkaar actief bezig te zijn 
 • Samen God groot maken en Hem alle eer geven  

 

Naam: Marjan Hoek-van der Plas
Functie: Algemeen bestuurslid
Commissies: Startdag
Clubs: Rachel, Mirjam, Dorkas, Tryfosa, Hanna en Persis

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Samen met de kinderen nadenken over wat God ons wil zeggen door zijn Woord
 • Verbinding en gezelligheid, aandacht en betrokkenheid voor de kinderen van onze kerkelijke en plaatselijke gemeente

 

Naam: Mariët Jonker-van Duijn
Functie: Tweede secretaris
Commissies: Zomerkampen, Lief en Leed en Kerstboeken
Clubs:

Tabitha, Eunice, Woensdagmiddagclub, Shalom1 en II en Vuurbaak

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Verbinding
 • Ontmoeting 
 • En de mogelijkheid om het Evangelie te verspreiden

 

Naam: Leendert van Delft
Functie

Algemeen bestuurslid

  Ook voor alle vragen rondom het HGJV
Commissies:  
Clubs:  

 

 

Naam: Leendert van der Plas
Functie: Algemeen bestuurslid
Commissies: Spellencommissies en Uitgaansdag commissies
Clubs: Benjamin, Gideon en Boaz

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Mooie herinneringen aan toen ik zelf nog op de club zat (lang geleden...)
 • De hoop en intentie om de jongeren van nu ook een mooie tijd op de club te geven en hen vanuit bijbels perspectief richting mee te geven voor hun verdere leven.

 

Naam: Willem Kuijt
Functie: Eerste secretaris
Commissies: Wergroep 15+, De jeugd van 15+ betrekken bij het HGJV
Clubs: Daniël. Joël en Obadja

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Elkaar ontmoeten rondom Gods Woord, waarbij we worden gewezen op de Leidsman Jezus Christus
 • Op een ontspannen manier elkaar ontmoeten en bemoedigen
 • Betrokken zijn bij de kerk en plaatselijke gemeenten waarbij we samenwerken om zowel kinderen als jeugd toe te rusten.

 

Naam: Geert-Jan ten Hove
Functie: Algemeen bestuurslid en tweede penningmeester
Commissies: Kerstzegelactie, paspoort uitgelicht en afdrachten contributie
Clubs: Elisa, Ezechiël, Samuël, Jonathan en de Boei

 

Voor mij betekent het HGJV:

 • Verkondiging: De kinderen vertellen over het Evangelie van Jezus Christus. 
 • Verwondering: Gods werk gaat door en daar zijn kinderen levende getuigen van. 
 • Verbinding: Samen over kerkmuren heen actief bezig zijn met de jeugd.